V edycja programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”

alt

Przedsięwzięcie to ma za zadanie zwrócić uwagę na wyjątkową i istotną rolę pszczół dla człowieka oraz całego środowiska; kształtować postawy proekologicznych; rozwijać wrażliwość i chęć działania na rzecz ochrony środowiska.

 

Ważnym celem też jest wzrost świadomości przyrodniczej i aktywizacja społeczności lokalnych w celu stwarzania środowiska przyjaznego pszczołowatym.

 

Organizator:

Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A, w imieniu których występuje Agencja Public Relations – Garden of Words TTL s.c.


Data i miejsce:
styczeń – listopad 2015 r., cała Polska


Adresaci:
Grupą odbiorców jest polskie społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkolnym ze szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych, ich nauczycieli oraz opiekunowie. Do programu zaproszone są wszystkie świetlice, szkoły podstawowe, gimnazja, domy kultury i inne placówki edukacyjne oraz placówki przyrodnicze – ogrody botaniczne, parki narodowe i krajobrazowe.

 

Strona internetowa wydarzenia:
www.pomagamypszczolom.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa