Spotkanie informacyjne pt. „Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole?”

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy oraz przedstawicieli instytucji systemu wspomagania pracy szkół do udziału w spotkaniu pt. Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole. Spotkanie odbędzie się w dniach 5-7 marca 2015 roku w Falentach k/Warszawy. Celem jest prezentacja roli biblioteki w realizacji zadań szkoły, określenie kompetencji nauczycieli bibliotekarzy niezbędnych w zarządzaniu wiedzą w szkole, przedstawienie zadań placówek i instytucji wspomagających pracę szkół, wypracowanie sposobów wspomagania bibliotek szkolnych w następujących tematach: promocja czytelnictwa, wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy szkoły. W ramach spotkania przewidziane są wystąpienia ekspertów, a także zajęcia warsztatowe.

Więcej…

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego