Liderzy profilaktyki agresji i przemocy: woj. łódzkie

Liderzy profilaktyki agresji i przemocy – woj. łódzkie
Lp Imię i nazwisko Placówka Kontakt

1.

Bednarczyk Małgorzata

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

mm.bednarczyk@op.pl
Tel. 43 8223691

2.

Dudek Joanna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko
asiaj@op.pl
Tel. 44 6834114

3.

Gogol Barbara

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Konstytucji 3 Maja 6
96-100 Skierniewice

ppppskce@op.pl
Tel. 46 8341525

4.

Łuszczyna Beata Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko
sanvean@interia.pl
Tel. 44 6834114

5.

Małolepsza Paulina Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Śląska 23 A
98-300 Wieluń
paulina.kolodziej85@gmail.com
Tel. 43 8434520

6.

Papierz Barbara

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Ul. Wólczańska 202
90-531 Łódź

barbarapapierz@wodn.lodz.pl
Tel. 42 6304055

7.

Pietrzyk Dagmara

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dąbrowskiego 13
97-300 Piotrków Trybunalski

dagmara.pietrzyk@wp.pl
Tel. 44 6496566

8.

Szewczyk Urszula

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Dąbrowskiego 13
97-320 Piotrków Trybunalski

szewczykula@interia.pl
Tel. 44 6496566

9.

Trawczyńska-Markiewicz Jolanta Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Kopcińskiego 29
91-142 Łódź
pedagog13@op.pl
Tel. 42 6783378

10.

Wiatr Dorota Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Śląska 23a
98-300  Wieluń
pppwielun@op.pl
Tel. 43 8434520
Liderzy profilaktyki agresji i przemocy:

Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa