„Komiksy Ekonomiczne” – Edukacja ekonomiczna poprzez komiksy i specjalnie do nich opracowane scenariusze lekcji (drugi etap)

alt

W lipcu 2014 r. ogłoszono szóstą edycję konkursu na komiks o tematyce ekonomicznej. Konkurs był pierwszym etapem innowacyjnego projektu poświęconego edukacji ekonomicznej. W ramach drugiego etapu nauczyciele z całej Polski otrzymają scenariusze lekcji opracowane z wykorzystaniem wybranych komiksów.

 

Materiały ze wszystkich dotychczasowych edycji są bezpłatnie dostępne na nowym portalu www.komiksy-ekonomiczne.pl wraz z dodatkowymi narzędziami.

 

Organizator:

Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)

 

Data i miejsce:

Cała Polska, drugi etap grudzień 2014 – czerwiec 2015 r.

 

Adresaci:

Uczniowie oraz nauczyciele przedmiotów wiedza o społeczeństwie i przedsiębiorczość

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.komiksy-ekonomiczne.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa