Festiwal Filmowy: Życie pod specjalnym nadzorem

alt

Festiwal stawia sobie za cel kompleksowy przegląd twórczości w dziedzinie filmu dokumentalnego o tematyce społecznej, życiu ludzi wykluczonych i niedostosowanych społecznie.

 

Do Festiwalu Życie pod specjalnym nadzorem mogą być zgłoszone filmy dokumentalne z całej Polski. W ramach Festiwalu młodzi ludzie tkwiący w systemie resocjalizacji będą mogli się wypowiedzieć na różne tematy, zaprezentować własne pomysły, swoje postrzeganie świata z punktu widzenia sytuacji, w jakiej się znaleźli. Będzie to też okazja do zaprezentowania przez nich umiejętności, które dla przeciętnego człowieka są zwtyczajne, banalne, ale dla naszych podopiecznych stanowią często wyzwanie, wymagając od nich przełamywania wielu barier i ograniczeń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

 

Organizator:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

 

Data i miejsce:

Herby, 30-31 maja 2015 r.

 

Adresaci:

Podopieczni (byli i obecni) wszystkich Placówek opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz Zakładów Poprawczych i Zakładów Karnych, wszystkie osoby zawodowo i non profit związanych z szeroko rozumianą resocjalizacją.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.zpsnfestiwal.pl/

Ostatnia aktualizacja: