Debata „Projekt Rapport – Jak zapobiegać opuszczaniu szkół przez młodzież?

alt

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Debacie „Projekt Rapport – jak zapobiegać opuszczaniu szkół przez młodzież ?”. Nie będzie to kolejna konferencja, na której o problemie mówi tylko jedna strona!

 

Chcielibyśmy usłyszeć głosy różnych środowisk: świata polityki, organizacji pozarządowych związanych z edukacją i przedsiębiorczością, nauczycieli i pedagogów, a także młodzieży, która pomoże wyjaśnić i zrozumieć problemy z jakimi spotyka się na co dzień. W tak różnorodnym gronie, gdzie każda ze stron będzie mogła ze swojej perspektywy, doświadczenia i wiedzy powiedzieć co myśli o przyczynach opuszczania szkół przez młodzież, systemie edukacji, problemach młodzieży i pomysłach na zatrzymanie ich w szkołach, mamy szansę dojść do konkretnych wniosków i odpowiedzieć na pytanie: „Jak zapobiegać opuszczaniu szkół przez młodzież?”.

 

Organizator:

Instytut Badań Nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

 

Data i miejsce:

Warszawa, 25 listopada 2014 r.

 

Adresaci:

Nauczyciele, organizacje pozarządowe, uczniowie, media

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.iped.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa