Seminarium: Dyrektor jako przywódca procesu uczenia

Zapraszamy do udziału w seminarium „Dyrektor jako przywódca procesu uczenia – rola współpracy placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek, poradni psychologiczno – pedagogicznych w doskonaleniu dyrektora i nauczycieli.”
Dysponujemy jeszcze ostatnimi wolnymi miejscami na seminarium w terminie 20-22 października 2014 roku. Termin przesyłania zgłoszeń zostaje wydłużony do dnia 14 października 2014 roku. Szczegóły dotyczące seminarium (program, formularze zgłoszeniowe) znajdują się na stronie: www.ore-seminarium.info.pl

Więcej…

Załączniki:

Dyrektor, jako przywódca procesu uczenia

Ostatnia aktualizacja: