Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2014 (styczeń-sierpień)

W ramach Ogólnopolskiego Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2014 roku 40-godz. szkoleniami objęto w okresie od stycznia do sierpnia 3511 osób. Realizatorzy programu na terenie całego kraju przeprowadzili szkolenia dla 216 grup, w których uczestniczyło 2542 rodziców i  310 nauczycieli z 1345 placówek (w tym były: 412 przedszkola, 630 szkoły podstawowe, 221 gimnazja i 82 szkoły ponadgimnazjalne).Szkolenia dla profesjonalistów zrealizowali edukatorzy programu w 49 grupach dla 659 osób z 248 placówek (w tym były: 53 przedszkola, 62 szkoły podstawowe, 32 gimnazja, 37 szkół ponadgimnazjalnych, 58 poradni psychologiczno-pedagogicznych i 6 placówek doskonalenia nauczycieli).

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa