Lista koordynatorów regionalnych z woj. mazowieckiego

Zdjęcie Eugenii Mathea
Eugenia Mathea
 
 
 
 
kontakt: 
e-mail: eugenia.mathea@wcies.edu.pl
telefon: 608-75-88-42

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej SP 217 w Warszawie, doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. 

Szkoły uczestniczące w pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”
Szkoła
Szkolny lider
Szkoła Podstawowa nr 306, ul. Tkaczy 27, 01-346 Warszawa
Elżbieta Kąkiel
Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa „MENTIS”, ul. Piwoniowa 18, 03-074 Warszawa
Renata Lipka
Zespół Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa
Anna Krawczyk
Szkoła Podstawowa w Książenicach, al. E. Marylskiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Magdalena Niedziela
Szkoła Podstawowa nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15, 03-185 Warszawa
Anna Bubak
Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Wawelska 48, 02-067 Warszawa
Monika Rutkowska
Szkoła Podstawowa nr 171, ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa
Ewa Kacprzak
Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa
Iwona Gac
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo
Kamila Dzierżanowska
Szkoła Podstawowa nr 215, ul. Kwatery Głównej13, 04-294 Warszawa
Marta Lis
Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Zbaraska 3,  04-014 Warszawa
Renata Zielińska
Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Samarytanka 11a, 03-592 Warszawa
Anna Wirtek
 
 
Zdjęcie Alicji Redy
Alicja Reda
 
 
 
 
kontakt: 
e-mail: alicja.reda@wcies.edu.pl
telefon: 604-33-51-91

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej SP 319 w Warszawie, doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka systemu Edukacja Przez Ruch, instruktor origami. Od 2012 roku uczy etyki w klasach 0-IV szkoły podstawowej. Jest autorką programu do nauczania etyki na poziomie I etapu edukacyjnego.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa