Warszawskie Seminaria Oświatowe

alt

Cykl spotkań "Warszawskie Seminaria Oświatowe" to przedsięwzięcie mające na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także dyrektorów placówek w zakresie tworzenia strategii oświatowych, zarzadzania oświatą, monitorowania, efektywnego finansowania.

 

Ważnym aspektem seminariów będzie wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między ekspertami i praktykami.

 

Organizator:

Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM

 

Data i miejsce:

Warszawa, cykliczne spotkania począwszy od 15 października do 31 grudnia 2014 r.

 

Adresaci:

Pracownicy samorządów zajmujący się oświatą oraz dyrektorzy placówek oświatowych

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.seminariaoswiatowe.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa