Spotkanie „SORE w szkole”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w spotkaniu pt. „ SORE w szkole”, które odbędzie się w dniach 9-11 października oraz 6-8 listopada 2014 r. w Falentach k. Warszawy. Spotkanie skierowane jest do szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół/placówek i nauczycieli.

 

Celem spotkania jest:

  • Wskazanie roli SORE, pracownika ODN,BP PPP, dyrektora, nauczyciela w tworzeniu warunków do efektywnego zarządzania zmianą.
  • Wypracowanie kryteriów ewaluacji procesu wzajemnego uczenia się w szkole.
  • Podjęcie dyskusji nad warunkami efektywnego doskonalenia w szkole, podporządkowanego tworzeniu optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów. 

W celu jak najefektywniejszego wykorzystania czasu spotkania, zachęcamy Państwa do zgłaszania udziału 3 – 5 osobowych zespołów środowiskowych (SORE, pracownik PPP,BP, ODN, dyrektor szkoły, nauczyciel).

Zapisy:

Harmonogram spotkania


 

Ostatnia aktualizacja: