Poszukujemy eksperta ds. jakości usług związanych ze wspomaganiem pracy szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje eksperta, który podejmie współpracę przy opracowaniu systemu zapewniania jakości usług realizowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli w obszarze wspomagania pracy szkół.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa