Młodzieżowa kampania Rady Europy „Bez nienawiści”

alt

Kampania „Bez nienawiści” jest polską częścią młodzieżowej kampanii Rady Europy. Stara się rozwiązać problem małej wiedzy i świadomości dotyczącej powodów i skutków mowy nienawiści w Internecie, a także małego zaangażowania w przeciwdziałanie zjawisku. Promuje i kształci do korzystania z multimedialnych narzędzi do pokazywania solidarności ofiarami i przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie.

Koalicję Kampanii aktywnie tworzą organizacje i instytucje (dziś ok. 70), grupy i aktywiści (np. młodzież, nauczyciele, edukatorzy, rodzice) z całej Polski stale powiększając jej liczebność, zapewniając różnorodną treść, formy i efekty Kampanii. W trakcie trwania Kampanii podejmujemy działania internetowe (m.in. multimedialne akcje w mediach społecznościowych, elearning) i pozainternetowe (w szkołach, miejscach edukacji nieformalnej, podczas wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych, a także w innej przestrzeni publicznej), w różny sposób edukujące różnorodne grupy wiekowe, społeczne, zawodowe, kompleksowo mówiące o problemie. Efekty, które chcemy osiągnąć to: lepiej zbadany problem i formy przeciwdziałania mowie nienawiści, materiały edukacyjne, a także aktywnie współpracująca sieć instytucji, grup i ludzi, którym przyświeca ten sam cel.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”

 

Data i miejsce:

Cała Polska, kampania trwa do końca marca 2015 roku

 

Adresaci:

Całe społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej oraz studentów. Działania obejmują również edukatorów oraz nauczycieli.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.beznienawisci.pl

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa