Poszukujemy osób do prowadzenia zajęć w czasie spotkania informacyjnego pt. „Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną”

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.1, poszukuje osób chętnych do współpracy w prowadzeniu zajęć na spotkaniu informacyjnym pt. „Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną” skierowanej do pracowników bibliotek pedagogicznych. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniach 8-10 września 2014 r. 

 Pełna teść ogłoszenia

  Formularz zgłoszeniowy

Ostatnia aktualizacja: