Poszukujemy wykonawcy do moderowania ogólnopolskiej sieci współpracy dla koordynatorów sieci

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje wykonawcy do moderowania ogólnopolskiej sieci współpracy dla koordynatorów sieci zaangażowanych w realizację zadań w ramach projektów pilotażowych nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Sieć będzie adresowana do około 100 osób, pełniących funkcje koordynatorów lokalnych międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia funkcjonujących w ramach projektów pilotażowych nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Celem pracy sieci jest wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Działalność sieci zorganizowana jest na platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl

 Pełna teść ogłoszenia
 Wymagania wobec kandydatów
  Formularz zgłoszeniowy

Ostatnia aktualizacja: