Konferencja „Techniki Dobrej Edukacji”

alt

Serdecznie zapraszamy na konferencję TECHNIKI DOBREJ EDUKACJI, w ramach której można wziąć udział w rozwijaniu innowacyjnej koncepcji edukacyjnej Stowarzyszenia Dobra Edukacja – Programu Dobrej Edukacji, a także zapoznać się z szeregiem rozwiązań technologicznych umożliwiających edukację na odległość i personalizację edukacji.

 

Tematyka konferencji dotyczy realizowania obowiązku edukacyjnego w formach alternatywnych, w tym poprzez kształcenie na odległość.

 

W latach 2014-2017 będą stopniowo wchodzić rozwiązania przyznające szkołom podstawowym i gimnazjom środki na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, które szkoły te będą mogły wydać także na materiały elektroniczne. Dodatkowo od 2015 roku zaczną być dostępne bezpłatne e-podręczniki do wielu przedmiotów. Jest już obecnie na rynku szereg elektronicznych materiałów edukacyjnych, a także rozwiązań technologicznych, mogących pomagać uczniom i nauczycielom organizować swoją pracę.

 

Chcemy poddać dyskusji, jakiego rodzaju elektroniczne materiały edukacyjne i rozwiązania technologiczne mogą być najbardziej przydatne w procesie edukacji spersonalizowanej i w jaki sposób – między innymi wraz z rozwojem technologii – może zmieniać się organizacja pracy szkół.

 

Chcemy w przyszłości rokrocznie organizować przegląd dostępnych innowacyjnych organizacyjnych i technologicznych rozwiązań edukacyjnych w większej skali. Dyskusja na tegorocznym spotkaniu ma między innymi posłużyć ocenie, jakiego rodzaju forma docierania do nauczycieli z informacjami o organizacyjnych i technologicznych innowacyjnych rozwiązaniach edukacyjnych byłaby optymalna.

 

Jeśli chcą Państwo współtworzyć sposób organizacji pracy szkoły przyszłości lub mają Państwo ofertę, która może istotnie pomóc w zmianie sposobu organizacji edukacji, serdecznie zapraszamy.

 

Drugiego dnia konferencji przewidziane są prezentacje i warsztaty dotyczące różnego rodzaju elektronicznych materiałów edukacyjnych, mogących służyć personalizacji edukacji. Organizatorzy zwrócili się o wystąpienia do wiodących producentów takich materiałów. Zależnie od liczby zgłoszonych prezentacji i warsztatów, ramowy program drugiego dnia może ulec zmianie.

 

Organizator:

Stowarzyszenie „Dobra Edukacja”

 

Data i miejsce:

Gdańsk, 19-20 sierpnia 2014 r.

 

Adresaci:

Nauczyciele, pracownicy akademiccy i inne osoby zainteresowane tworzeniem szkoły przyszłości.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.technikidobrejedukacji.blogspot.com

Ostatnia aktualizacja: