Spotkanie nt. Upowszechniania informacji o planowanych i wprowadzanych zmianach w systemie oświaty

W dniach 24-25 czerwca br. odbyło się spotkanie nt. Upowszechniania informacji o planowanych i wprowadzanych zmianach w systemie oświaty. Spotkanie było skierowane do kadry kierowniczej placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez urzędy marszałkowskie i inne JST. Celem przedsięwzięcia było poinformowanie kadr systemu edukacji o planowanych i wprowadzanych przez MEN zmianach w systemie oświaty.

 

W trakcie spotkania zostały:

  • przekazane informacje na temat kierunków polityki oświatowej państwa i planowanych zmianach w systemie edukacji w roku szkolnym 2014/2015 i latach kolejnych,
  • zaprezentowane działania ORE i KOWEZIU planowane w roku szkolnym 2014/2015, szczególnie uwzględniające kierunki polityki oświatowej państwa,
  • przedstawione działania w projekcie systemowym – Wspieranie szkół i nauczycieli (…) oraz Raport wstępny na podstawie pilotażu projektu Wspomaganie szkół i nauczycieli (…) – wnioski i rekomendacje,
  • zainicjowane działania służące współpracy PDN, PPP, BP na rzecz wspomagania szkół i placówek.

Prezentacje zaprezentowane podczas spotkania informacyjnego dostepne są w dziale Materiały do pobrania/Materiały konferencyjne

 

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa