„IX Kongres Zarządzania Oświatą”

alt

Program Kongresu

 

I. BLOK PROGRAMOWY – POLITYKA OŚWIATOWA.

 

Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej, Joanną Kluzik-Rostkowską.

 

II. EDUKACJA FILMOWA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ.

 

Blok wspierany przez środowisko filmowe.
Współpraca: Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, MKiDN. Przewidujemy: zwiedzanie Muzeum Kinematografii, łódz-kiej „filmówki”, Muzeum Animacji, Muzeum Fabryki, studiów produkcyjnych, warsztaty animacji w Semafor, Muzeum MS2, kino IMax, warsztaty realizacji filmowej, wykład znanego reżysera, filmową grę miejską.

 

III. MODUŁ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

 

Problemy oświaty samorządowej.
Szkolnictwo zawodowe. Biblioteki wojewódzkie. Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.

 

IV. BLOK – WYCHOWANIE W SZKOLE.

 

Dobre praktyki pracy wychowawczej.

Jak wybrane szkoły poradziły sobie z problemami wychowawczymi? System interwencji wychowawczych w szkole, ocenianie zachowania, sposoby radzenia sobie z uczniami z zaburzeniami.

 

Kary i nagrody w szkole.
Prof. UAM, dr hab. J. Pyżalski. Jak oceniać zachowanie, jak nagradzać uczniów. Szkoła wobec sytuacji trudnych wy-chowawczo.

 

Sytuacje trudne wychowawczo.
Sąd, policja w szkole. Rodzina w kryzysie, rozwód rodziców, ograniczenie praw rodzicielskich.

 

Problem pracy z dziećmi innych narodowości, mniejszości.
Planowane: Polska Akcja Humanitarna, UNICEF.

 

Rodzice przekraczający granice ingerencji.
Kto może wesprzeć szkołę w obronie przed atakami, konflikty z rodzicami. Praktyka szkolna, praktyka Norwegii i Niemiec, biura ds. dziecka i rodziny.

 

Zaburzenia zachowania uczniów.
Prowadzi psychiatra kliniczny z praktyką w szkole.

 

V. BLOK – PODWYŻSZANIE WYNIKÓW NAUCZANIA.

 

Przykłady dobrej praktyki polskich szkół.
Spotkania z zespołami dyrektorów i nauczycieli, którzy z powodzeniem podjęli działania dla podwyższenia wyników nauczania w swoich szkołach.

 

Debata. Czego i jak powinna uczyć szkoła.
Jak uczyć kreatywności, rozwiązywania problemów. Polskie programy wspomagania szkół. PISA a rozwiązywanie problemów. Egzaminy zewnętrzne a rozwiązywanie problemów. Doświadczenia z audytów.

 

Praca w szkole. Prace domowe.
Dr Marek Kaczmarzyk, UŚ.

 

Czy gotowi na studia?
Jakich kompetencji brak maturzystom? Prof. Romuald Zabielski, SGGW.

 

Warsztaty edukacji przedszkolnej.
Zmiana podstawy programowej, wprowadzenie języka obcego, pensum.

 

VI. BLOK ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ.

 

Kontrola zarządcza w praktyce.
Studium przypadku w szkole. Przykłady dobrej praktyki w wybranych szkołach i samorządach. Dokumenty, materiały praktyków.

 

Protokół dyplomatyczny w pracy dyrektora, urzędnika.
Wykład i warsztaty.

 

Stałe dyżury praktyków prawa oświatowego i zarządzania oświatą
Punkty konsultacyjne przez 3 dni Kongresu.

 

Dyrektor w obliczu informacji publicznej.
Ochrona danych. GIODO. Problemy prawne. Warsztaty.

 

Projekty międzynarodowe w nowej unijnej perspektywie finansowej.
Innowacyjność i przedsiębiorczość. Projekty unijne dla praktyków. Punkt konsultacyjny.

 

Formy kontaktu z rodzicami.
Dziennik elektroniczny. Udział rodziców w życiu szkoły. Dyskusja nad sposobami wdrażania, finansowania, używania nowoczesnych narzędzi kontaktu z rodzicami.

 

Warsztaty z zakresu zarządzania. 
Tematy partnerów Kongresu.

 

Warsztaty samorządowe.
Tematy partnerów Kongresu.

 

Organizator:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

 

Data i miejsce:

Łódź, 24-26 września 2014 r.

 

Adresaci:

Kadra zarządzająca oświatą: dyrektorzy, pracownicy samorządowi, pracownicy organów nadzoru pedagogicznego z całego kraju.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.oskko.edu.pl/kongres/

Ostatnia aktualizacja: