Kolejna edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Brzesku

W Brzesku (województwo małopolskie) kolejny raz odbył się kurs Szkoła dla Rodziców i Wychowawców finansowany przez Burmistrza Miasta Brzeska Grzegorza Wawrykę ze środków na profilaktykę problemów alkoholowych. Poprzednia edycja kursu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Brzesku została oceniona bardzo pozytywnie, stąd pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki – Renata Pabian – zdecydowała się ponowić współpracę przy organizacji kolejnej edycji SdRiW.

 

Po ustaleniu terminu rozpoczęcia kursu oraz miejsca, gdzie będą odbywać się spotkania, realizatorki przygotowały i wydrukowały ulotki, a prowadzące zajęcia udały się z ofertą do lokalnych placówek oświatowych. W promocji warsztatu pomocne okazały się lokalne media wraz z miejskim portalem, a także wsparcie Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, która drogą mailową udostępniła ofertę warsztatu prezesom ognisk w placówkach oświatowych.
 
Promocja okazała się potrzebna i ważna, gdyż dzięki niej do udziału w programie zgłosiło się 30 osób, a warsztaty ukończyło 12 spośród 18 przyjętych uczestniczek. Wśród nich znalazły się mamy, nauczycielki – opiekunki dzieci w żłobkach, dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, pracownik MOPS-u, opiekun osób niepełnosprawnych. Grupa o zróżnicowanych potrzebach, zarówno ze względu na wiek uczestniczek (22–42 lata), jak i ich doświadczenie, stworzyła ciekawy i otwarty zespół.
 
Po zakończeniu kursu przeprowadzono ewaluację. Uczestniczki wskazały w niej następujące powody swojego zainteresowania uczestnictwem w zajęciach:
  • doskonalenie wiedzy lub umiejętności pomocnych w wychowywaniu dzieci – 11 osób;
  • doskonalenie wiedzy lub umiejętności pomocnych w kształtowaniu relacji z małżonkiem (życiowym partnerem lub partnerką) – 2 osoby;
  • doskonalenie wiedzy lub umiejętności pomocnych w kształtowaniu relacji z rodzicami 2 osoby;
  • doskonalenie wiedzy lub umiejętności pomocnych w kształtowaniu relacji z innymi ludźmi (spoza rodziny) – 4 osoby;
  • zdobycie wiedzy lub umiejętności przydatnych w rozwiązywaniu problemów osobistych – 5 osób;
  • doskonalenie kompetencji zawodowych – 8 osób;
  • lepsze poznanie siebie 5 osób;
  • rozwój osobisty – 7 osób;
  • oddelegowanie (np. przez przełożonych) – 1 osoba.
 
Uczestniczki zajęć oceniły ich przydatność w różnych obszarach bardzo wysoko (4,5–5,0). Także sposób prowadzenia zajęć przez obie prowadzące został oceniony w niemal wszystkich kategoriach na 5,0, co bardzo dobrze świadczy o jakości realizacji kursu. Na pytanie, w jakim stopniu spełniły się oczekiwania związane z uczestnictwem w zajęciach, kursantki odpowiedziały równie zgodnie: 10 z 12 uczestniczek stwierdziło, że w bardzo dużym stopniu, pozostałe 2 – że całkowicie. Na zakończenie kursu uczestniczki zajęć wyraziły chęć udziału w II części SDRiW Rodzeństwo bez Rywalizacji – budowanie porozumienia między dziećmi.
 
Wszystkie uczestniczki kursu to osoby aktywne zawodowo, które na zajęcia przychodziły bezpośrednio po pracy. Udział w spotkaniach był dla nich swoistym wysiłkiem – zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym czy intelektualnym. Często dawało się we znaki zmęczenie pracą. Tym bardziej należy docenić trud włożony w udział w zajęciach i wysoką frekwencję.
 
W grupie znalazły się ambitne, młode nauczycielki oraz nauczycielki-matki z doświadczeniem i wieloletnim stażem zawodowym. Realizatorki także reprezentowały dwa pokolenia. Doświadczenie i rutyna wyszły naprzeciw sile i entuzjazmowi młodości. Jedno jest pewne: Szkoła dla Rodziców ma się dobrze, skoro żyją nią dwa pokolenia, zarówno dwudziesto-, jak i czterdziestokilkulatków.
 
Oprac.: Agnieszka Skołyszewska
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego