II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

alt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zapraszają na II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych 12–13 czerwca 2014 r. do Krakowa. Proponujemy temat niezwykle ważny dla placówek bibliotecznych, dotyczący zasobów – Kolekcje w bibliotekach pedagogicznych.

Kolekcje, czyli zbiory przedmiotów jednego rodzaju, gromadzone przez kogoś ze względu na ich wartość artystyczną, naukową lub historyczną (SJP), to nieodzowne składniki zbiorów, także w bibliotekach pedagogicznych.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, wśród materiałów bibliotecznych, do gromadzenia których zobowiązane są biblioteki pedagogiczne, zaliczają dokumenty audio-wizualne oraz zbiory multimedialne. To jednak tylko część z bogatych zasobów kolekcji specjalnych tych placówek. Wśród kolejnych wymienić można specjalistyczne księgozbiory i czasopisma, pomoce metodyczne dla nauczycieli, e-booki, stare druki, rękopisy, regionalia, dokumenty życia społecznego.

Problematyka konferencji obejmować będzie szeroki zakres tematów związanych z kolekcjami – ze sposobami i możliwościami ich gromadzenia, metodami opracowania i zabezpieczania, przechowywania i udostępniania oraz możliwościami wykorzystania. Zapraszamy do zgłaszania referatów w następujących obszarach:

  • Prezentacja cennych kolekcji w zbiorach bibliotek pedagogicznych, Warunki przechowywania i digitalizacja cennych kolekcji,
  • Zasady tworzenia kolekcji i bibliotek cyfrowych,
  • Wykorzystanie internetowych aukcji w polityce uzupełniania i rozbudowywania kolekcji,
  • Współpraca bibliotek w celu tworzenia specjalistycznych kolekcji,
  • Zasady polityki gromadzenia w bibliotekach pedagogicznych, z uwzględnieniem selekcji materiałów bibliotecznych,

Zapraszamy zatem po raz drugi do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, gdzie pośród wielu kolekcji z naszych zbiorów, podejmiemy dyskusje i próby odpowiedzi na postawione w zaproszeniu zagadnienia.

Organizator:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie

Data i miejsce:

Kraków, 12-13 czerwca 2014 r.

Adresaci:

Przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, związanych z działalnością bibliotek pedagogicznych, praktycy – pracownicy pedagogicznych bibliotek w Polsce, nauczyciele bibliotek szkolnych.

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2024