Zachęcamy do dzielenia się dobrymi praktykami

Po pierwszych doświadczeniach we współpracy ze szkołami w zakresie wspomagania oraz w sieciach współpracy i samokształcenia, zapraszamy do dzielenia się dobrymi praktykami. Naszym zadaniem jest upowszechnianie opisów działań, które sprawdzają się w praktyce szkolnej i zgodnie z zasadą wzajemnego uczenia się, mogą służyć innym.

 

Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań (np. planów działania, scenariuszy zajęć, metod i technik pracy, narzędzi). Opisy działań będące elementem lub efektem wspomagania i sieci współpracy mogą stanowić doskonałe źródło inspiracji i podpowiedzi: jak działać, aby być skutecznym. Liczymy, że w ten sposób wspomaganie pracy szkół, będzie coraz bardziej efektywnie wspierać procesy zachodzące w szkole związane z uczeniem się i nauczaniem.

 

Zachęcamy osoby zaangażowane w realizację projektów pilotażowych nowego systemu doskonalenia oraz pracowników placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych do dzielenia się rozwiązaniami, które sprawdziły się w ich pracy. Dobre praktyki mogą dotyczyć np. diagnozy, planowania, doskonalenia nauczycieli, wdrażania do praktyki szkolnej wiedzy i umiejętności zdobytych przez nauczycieli w czasie szkoleń, monitorowania lub ewaluacji całego procesu, a także organizacji pracy osób wspomagających pracę szkół lub przebiegu zespołowej pracy nauczycieli.

 

Zbieramy opisy działań, które:

 • są uzasadnione i prowadzą do zwiększenia efektywności nauczania,
 • wspomagają działania prowadzone w szkole,
 • umożliwiają i ułatwiają proces wspomagania lub działania w sieci współpracy i samokształcenia,
 • wzbogacają wiedzę osób odpowiedzialnych za wspomaganie, dyrektorów szkół i nauczycieli,
 • zapewniają warunki, które pozwalają uczniom i nauczycielom stworzyć społeczność uczącą się,
 • inspirują do szukania sprawdzonych rozwiązań,
 • mogą być wykorzystywane i rozwijane przez innych.

Opis działań powinien:

 • odnosić się do konkretnego doświadczenia w obszarze wspomagania
 • określać warunki, które umożliwiają przeprowadzenie tego działania
 • pokazywać sposoby osiągania zaplanowanych celów
 • inspirować do szukania nowy rozwiązań
 • przedstawiać wskazówki dla przyszłych użytkowników

Aby ułatwić przygotowanie opisu, udostępniamy formularz dobrych praktyk, który wraz z dołączonymi materiałami (np. tekstem, prezentacją, filmem) prosimy przesyłać na adres: doskonaleniewsieci@ore.edu.pl.


Opisy opublikowane zostaną na platformie www.doskonaleniewsieci.pl , a także będą prezentowane na spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.


Zachęcamy do zapoznania się z przykładami dobrych praktyk, prezentowanymi podczas konferencji „SORE uczy się – Rola wspomagania na etapie wdrożenia i podsumowania RPW”:

 

 


 

Ostatnia aktualizacja: