Biblioteczka dyrektora szkoły/placówki − Wybrane badania dot. dyrektorów

 

Pobierz publikację
w formacie pdf

Współpraca szkół z podmiotami Zewnętrznymi, Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, IBE
 
„Raport stanowi podsumowanie wyników prac badawczych prowadzonych w ramach Zespołu Badań Instytucjonalnych dotyczących współpracy szkół z instytucjami i organizacjami z ich otoczenia, a także społecznością lokalną. Jego celem było zbudowanie mapy otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz opisanie i analiza tych relacji: ich charakteru, zakresu, przebiegu oraz oceny. W ramach badania przeprowadzone zostały wywiady indywidualne z: dyrektorami i wskazanymi przez nich pracownikami badanych szkół i przedszkoli, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami organizacji/instytucji współpracującymi z badanymi szkołami, a także zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami rady rodziców.”

Pobierz publikację
w formacie pdf

Diagnoza zapotrzebowania dyrektorów szkół na wyniki badań i inne informacje przydatne w kierowaniu szkoła, IBE
 
„Wyniki badania jakościowego pokazały, że zarządzanie szkołą wymaga korzystania z bardzo wielu źródeł informacji – począwszy od informacji zdobywanych drogą formalną od innych instytucji systemu edukacji, poprzez konsultacje z innymi dyrektorami szkół, korzystanie z różnego rodzaju odpłatnych portali informacyjnych i specjalistycznych, skończywszy na samodzielnym poszukiwaniu informacji. Poszukiwanie informacji odbywa się przede wszystkim pod kątem rozwiązywania pojawiających się problemów i reagowania w nowych, nieznanych wcześniej sytuacjach. Zinstytucjonalizowanych form pozyskiwania informacji najczęściej brak.”

Pobierz publikację
w formacie pdf

Raport Eurydice, Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie, 2013 r.
 
„Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie to publikacja, która jest cennym wkładem do debaty na temat rekrutacji, rozwoju zawodowego oraz warunków pracy nauczycieli i dyrektorów szkół, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. W oparciu o dane zebrane przez sieć Eurydice i Eurostat oraz wyniki międzynarodowych badań TALIS, TIMSS i PISA, raport ten przedstawia standaryzowane i porównywalne wskaźniki ilościowe
i jakościowe. Wskaźniki te oferują szeroki przegląd kluczowych kwestii związanych z zawodem nauczyciela w Europie”.

Pobierz publikację
w formacie pdf

Przemysław Wantuch,  Monitorowanie pracy szkół. Raport z badań.
 
„Badania, miały na celu doprecyzowanie tych wyznaczników pracy szkoły, które do tej pory umykały uwadze samorządowców. Nie były one najważniejsze, zwłaszcza na etapie ratowania materialnej substancji szkoły, przekształceń szkół, tworzenia sieci, starań o jak najlepsze warunki nauczania. Obecnie kiedy ten etap podstawowy dla funkcjonowania szkół już minął, nadszedł czas, by zastanowić się, gdzie są i jak można uruchomić te jeszcze ukryte możliwości rozwoju”.

 

Oprac.: Zespół Projektu

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego