Wsparcie dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia – zapraszamy do SIECI!

Informujemy, że 28 marca 2014 r. na platformie www.doskonaleniewsieci.pl rozpoczęły funkcjonowanie: otwarty blog tematyczny oraz sieć wymiany doświadczeń dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Obydwa te narzędzia są adresowane do  osób, które pełnią funkcje koordynatorów sieci zarówno w projektach powiatowych, jak i w instytucjach wspomagających szkoły. Ich głównym celem jest wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania sieci.

Więcej…

Ostatnia aktualizacja: