Wolne miejsca na szkolenie „Wspomaganie rozwoju szkół z uwzględnieniem technik coachingowych”

Wydział Rozwoju Szkół i Placówek posiada jeszcze 5 wolnych miejsc na szkolenie Wspomaganie rozwoju szkół z uwzględnieniem technik coachingowych”. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz specjalistów, zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, aktywnie zajmujących się procesowym wspomaganiem szkół i placówek.

 

Po każdej części szkolenia uczestnicy będą mieli do wykonania zadania wynikające z treści poszczególnych modułów. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą pełnili rolę liderów dla osób procesowo wspierających szkoły i placówki w regionie.
 
Cele szkolenia:
  • przygotowanie grupy liderów procesowego wspierania szkół i placówek,
  • doskonalenie umiejętności pracowników placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie stosowania różnych metod w procesowym wspomaganiu szkół i placówek,
  • wymiana doświadczeń dotyczących procesowego wspomagania,
  • wsparcie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli w rozwoju zawodowym.
Kryteria naboru:
  • zatrudnienie w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli – nauczyciel konsultant, specjalista, doradca metodyczny – współpracujący z placówką,
  • prowadzenie procesowego wspomagania w szkołach.
O zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie spełnienie kryteriów oraz kolejność zgłoszeń.
 
Szkolenie przewiduje 60 godzin dydaktycznych w czasie od kwietnia do października 2014
 
Terminy szkolenia:
Zjazd I:    8 – 10 kwietnia 2014 r.
Zjazd II:   3 – 5 czerwca 2014 r.
Zjazd III: 15 – 17 października 2014 r.
 
Miejsce szkolenia – Fort Piontek, ul Modlińska 310/312, Warszawa
 
Zgłoszenie należy przesyłać do 4 kwietnia 2014r. na adres: hanna.chilmon@ore.edu.pl
 
Serdecznie zapraszamy
 
Informacje szczegółowe:
Hanna Chilmon
22 5708337

Ostatnia aktualizacja: