X Festiwal Nauki

alt

Festiwal Nauki to popularnonaukowe przedsięwzięcie, którego celem jest promocja i upowszechnienie w społeczeństwie polskim najważniejszych polskich i zagranicznych – światowych osiągnieć naukowych. 

 

Zamierzeniem organizatorów jest, aby nauka nie była postrzegana, jako hermetyczna, niedostępna i niezrozumiała. Dlatego przedsięwzięcie ma na celu przybliżenie jego uczestnikom różnych dziedzin nauki, problemów, które nauka rozwiązuje, korzyści, jakie z niej płyną. Celem jest też przedstawienie jej postępu w różnych dyscyplinach oraz zaprezentowanie nowych kierunków, w jakich się rozwija.

 

Festiwal Nauki ma być wielką „pigułką edukacyjną”, dzięki której w krótkim czasie można wysłuchać ciekawych wykładów, uczestniczyć w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać, na co dzień niedostępne laboratoria oraz brać udział w warsztatach badawczych przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów, artystów.

 

Festiwal ma również na celu zaprezentowanie regionalnych instytucji i artystów. Festiwal ma również na celu zaprezentowanie regionalnych instytucji naukowych, badawczych, kulturalnych oraz promocję ich dorobku naukowego, dydaktycznego, artystycznego.

 

Efektem tego cyklicznego przedsięwzięcia ma być integracja środowisk akademickich wokół ważnych problemów społecznych i etycznych, nurtujących współczesny świat, kształtowanie postaw odpowiedzialności uczonych za wykorzystanie odkryć naukowych, promocja regionalnych inicjatyw edukacyjnych, uzdolnionej młodzieży oraz pomoc w wyborze kierunku studiów wyższych.

 

Dlatego istotnym punktem festiwalu są debaty panelowe, do których tematyka dobierana jest na podstawie analizy życia społecznego, aktualnie zachodzących przemian społecznych, kulturowych, obyczajowych i politycznych, a także najnowszych odkryć naukowych.

 

Aktywny udział w przedsięwzięciu biorą nie tylko naukowcy, wykładowcy akademiccy, ale także przedstawiciele przedsiębiorstw oaz instytucji, którzy prezentują stosowane w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania związane ze sztuką. Festiwal Nauki, bowiem to sposób na zainteresowanie przemysłu i firm potencjalnymi możliwościami zastosowań badań i odkryć naukowych.

 

Zamierzeniem organizatorów, Festiwalu Nauki jest uczestnictwo w procesie kształtowania, społeczeństwa dysponującego coraz większym zasobem i poziomem wiedzy, przekonanie, że wiedza stoi w centrum najważniejszych procesów cywilizacyjnych i że od sposobu i wielkości finansowania nauki zależy poziom i wykształcenie społeczeństwa, a więc miejsce kraju w świecie.

 

Organizator:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Data i miejsce:

Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Żywiec, Olkusz, 24-30 marca 2014 r.

 

Adresaci:

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, mieszkańcy województwa śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego