Relacja z konferencji regionalnej w Warszawie

W dniach 7-8 listopada 2013 r. w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja informacyjno – promocyjna organizowana w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Była to ostatnia, trzynasta konferencja podsumowująca cykl konferencji regionalnych pt. „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole – planowanie i organizacja wsparcia dla uczniów uzdolnionych na etapie edukacji wczesnoszkolnej”.
 
Konferencja była adresowana do przedstawicieli Szkół Odkrywców Talentów realizujących zadanie: „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole”, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli – szczególnie liderów zdolności (nauczyciele pracujący z uczniami zdolnymi), przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, pracowników kuratoriów oświaty, przedstawicieli rad rodziców. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło około 150 osób.
 
Cele konferencji:
 1. Upowszechnienie rezultatów projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” oraz omówienie planowanych rezultatów
 2. Podsumowanie rezultatów konferencji wojewódzkich w zakresie rozwijania wiedzy i umiejętności uczestników w obszarze organizacji kształcenia uczniów zdolnych.
 3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie kompleksowego podejścia do doskonalenia pracy z uczniem zdolnym od identyfikowania talentów, poprzez proces rozwijania uzdolnień do sukcesów w np. w olimpiadzie
 4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników konferencji o wiedzę dot. planowania i organizacji wsparcia dla uzdolnionych uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej
 5. Prezentacja przykładowych rozwiązań wspierających pracę z młodszym uczniem – rozwijanie zainteresowań i wykorzystanie jego uzdolnień
 
Konferencję w dniu 7 listopada 2013 r. rozpoczęła Pani Dorota Żyro – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Następnie Pani Izabella Lutze – koordynator projektu z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji, zaprezentowała rezultaty projektu. 
 
Wykładem pani prof. Małgorzaty Żytko rozpoczęto sesję plenarną. Wygłosiła ona prezentację pt. „Dzieci myślą i działają – o rozwijaniu umiejętności i zdolności matematycznych w edukacji elementarnej”
Tematy sesji tematycznych w dniu 7 listopada 2013 r.:
 1. „Myślę, marzę, tworzę, odkrywam. Jak wspierać rozwój zainteresowań i zdolności dziecka w młodszym wieku szkolnym” Barbara Ochmańska, ekspert MEN.
 2. „Sposoby rozwoju zdolności komunikacyjnych uczniów zdolnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej” dr Iwona Błaszczak z Katedry Edukacji i Kultury SGGW.
 3. „Edukacja dla dziecka: odkrywanie- kreowanie- wspieranie” Teresa Dąbrowska z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  
 4. „Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej” Elżbieta Nerwińska, Centrum Pozytywnej Edukacji.
Miłym akcentem był występ uczennic z grupy baletowej ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Warszawie.
 
Pierwszy dzień konferencji podsumowała i zakończyła Pani Izabella Lutze – koordynator projektu. Drugi dzień konferencji rozpoczęli swoimi wystąpieniami Pan Piotr Dmochowski-Lipski – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Pani Joanna Berdzik – Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Następnie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień szkołom nagrodzonym w zadaniu „Rozwijanie najmłodszych uczniów w szkole”. Po wręczeniu wyróżnień wystąpienie pt. „Rozwijanie zdolności twórczych uczniów w szkole podstawowej” wygłosiła Pani prof. Wiesława Limont z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kolejny wykład „Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc. Jak wspierać rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów”, poprowadziła Pani Maria Mach z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
 
Tematy sesji tematycznych w dniu 8 listopada 2013 r.:
 1. „Ćwiczenia interaktywne w edukacji wczesnoszkolnej – wykorzystanie multimediów w klasach 1-3 szkoły podstawowej”, Alina Bek nauczyciel z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 2. „Tutoring wychowawczy i dydaktyczny alternatywną formą pracy z uczniem”, Joanna Kwiatkowska z Gimnazjum w Zalesiu Górnym, Kolegium Tutorów we Wrocławiu.
 3. „Psychologiczne mechanizmy wspierania rozwoju uczniów utalentowanych” dr Urszula Gembara, pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze.
 4. „Program WARS i SAWA grają w szachy – jako szansa sukcesu dla nauczycieli rozwijających uzdolnienia uczniów”, Krystyna Kozak, Naczelnik wydziału w biurze Urzędu miasta st. Warszawy.
 5. „Nowoczesne koncepcje wspierania uzdolnień uczniów – przykłady dobrej praktyki”, dr Barbara Wolny, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
Po zakończeniu sesji tematycznych uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami, zaprezentowanymi przez przedstawicieli szkół wyróżnionych w zadaniu „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole”.
 
Dwudniową konferencję zakończyła i podsumowała Pani Izabella Lutze. Przedstawiła zarys kolejnych działań ORE, prosiła uczestników o dzielenie się doświadczeniami z Ośrodkiem. Zachęcała do wzięcia udziału w kolejnych przedsięwzięciach Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.
 
 
Zespół projektowy Ucznia Zdolnego


Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa