Relacja z konferencji regionalnej w Opolu

W dniu 16 października 2013 r. w Opolu odbyła się konferencja pt. „Metody pracy szkoły z uczniem zdolnym – wspieranie i rozwijanie uzdolnień humanistycznych, artystycznych i sportowych” – ósma z cyklu 12 regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych organizowanych w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Była to trzecia konferencja z trzeciego cyklu konferencji regionalnych dotyczących tematyki wspierania ucznia zdolnego w obszarze edukacji humanistycznej, artystycznej oraz sportowej.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły, Rad rodziców, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów. Konferencja w szczególności adresowana była do liderów zdolności (nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi). Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło ponad 130 osób.

 

Konferencję otworzyła Pani Aleksandra Piskorska, ekspert merytoryczny projektu – przedstawiając działania realizowane oraz planowane w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, a wykłady wygłosili: Pani Dorota Dąbrowska z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim – omawiając temat podnoszenia efektywności kształcenia poprzez budowanie szkolnego systemu wspierania zdolności i talentów oraz Pan Jarosław Tarczyński z Kolegium Tutorów we Wrocławiu – wprowadzając uczestników w zagadnienie tutoringu wychowawczego i dydaktycznego jako alternatywnej formy pracy z uczniem zdolnym. Sesję plenarną zamknęło wystąpienie Pani Justyny Domińczak, starszej specjalistki w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej – prezentującej działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wspomagania rozwoju uczniów zdolnych.

W dalszej części konferencji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w następujących sesjach tematycznych:

  1. Tworzenie portfolio ucznia zdolnego jako przygotowanie do dokumentowania i prezentowania osiągnięć – Joanna Orda, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Praktycznego
  2. Opracowanie i modyfikowanie programów nauczania – Dr Gabriela Olszowska, Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Krakowie
  3. Wpływ postawy nauczyciela na postawę i zaangażowanie uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie i artystycznie – Dariusz Miziołek, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
  4. Twórczość a rozwój osobowości w kontekście pracy nauczyciela – Urszula Gembara, Uniwersytet Zielonogórski i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze
  5. Psychologiczne mechanizmy wspierania rozwoju uczniów utalentowanych – Urszula Gembara, Uniwersytet Zielonogórski i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze
  6. Portretowanie zdolności i ich rozwój – Dorota Dąbrowska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim
  7. Nie ma zdolności bez twórczości – twórcze techniki pracy z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów humanistycznych – Małgorzata Tyszkiewicz, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim

Po zakończeniu sesji tematycznych uczestnicy mogli wysłuchać kolejnego wykładu plenarnego, który wygłosiła Pani Katarzyna Gut, koordynator projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”. Prezentacja projektu systemowego ORE zawierała informację o założeniach i działaniach projektowych, zasobach metodycznych powstających w jego ramach oraz planowanej kampanii promującej naukę języków obcych.

Spotkanie podsumowała i zakończyła Pani Aleksandra Piskorska – Ekspert merytoryczny projektu z Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.

 

Zespół projektowy Ucznia Zdolnego

 Ostatnia aktualizacja: