Relacja z konferencji regionalnej w Białymstoku

W dniu 7 października 2013 r. w Białymstoku odbyła się konferencja pt. „Metody pracy szkoły z uczniem zdolnym – wspieranie i rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych” – piąta z cyklu 12 regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych organizowanych w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Była to już druga konferencja z cyklu konferencji regionalnych dotyczących tematyki wspierania ucznia zdolnego w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów. Konferencja w szczególności adresowana była do liderów zdolności (nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi) w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło ponad 130 osób.
Konferencję otworzyła Pani Dorota Żyro – Wicedyrektor ORE, a w części plenarnej swoje wystąpienia wygłosili: Pani Izabella Lutze, koordynator projektu – omawiając działania realizowane oraz planowane w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, Pani Elżbieta Nerwińska z  Kolegium Tutorów z Wrocławia i Centrum Pozytywnej Edukacji – przedstawiając ideę tutoringu i możliwości jej praktycznej realizacji w szkole, a także Pan Artur Matejkowski, główny specjalista w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej – prezentując ofertę Ministerstwa i podejmowane działania w zakresie wspomagania rozwoju uczniów zdolnych.
W dalszej części konferencji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w następujących, czterech sesjach tematycznych:
  1. Matematyka bez tajemnic – w poszukiwaniu źródeł sukcesu w pracy z uczniem zdolnym. Barbara Ochmańska, autorka poradnika do matematyki ,,Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych klas I-III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela’’.
  2. Nauką można się bawić. Nauczyciel też musi być twórczy – kształtowanie uzdolnień, zróżnicowanie środków dydaktycznych i form pracy. Lidia Grad, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie.
  3. Tutoring alternatywną formą pracy wychowawczej i dydaktycznej z uczniem. Elżbieta Nerwińska, Kolegium Tutorów z Wrocławia i Centrum Pozytywnej Edukacji.
  4. Warsztat nauczyciela-przyrodnika do pracy z uczniem zdolnym. Aneta Karasińska, Uniwersytet Marii Cure-Skłodowskiej w Lublinie.
Po zakończeniu sesji tematycznych wszyscy uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpienia Pani dr Gabrieli Olszowskiej, Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Krakowie. Prelegentka zaprezentowała swoje doświadczenia dotyczące opracowywania i modyfikowania programów nauczania. Spotkanie podsumowała i zakończyła Pani Izabella Lutze.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.
 
 
Zespół projektowy Ucznia Zdolnego


Ostatnia aktualizacja: