Konferencja „Edukacja medialna w cyfrowej szkole”

alt

Podczas konferencji przeanalizujemy dotychczasowe sposoby nauczania i towarzyszące im narzędzia. Podpowiemy jakie możliwości daje współczesnej szkole rozwój nowoczesnych technik badawczych i dorobek e-technologii.

 

Zastanowimy się, jakie korzyści i ewentualne obawy rodzi dynamiczny wzrost zainteresowania TIK zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Wskażemy kierunki rozwoju polskiej szkoły drugiej dekady XXI wieku i lat następnych. Temat naszej konferencji jest zbieżny z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego realizacja ma właśnie miejsce. Jest to program pilotażowy, mający na celu osiągnięcie przez szkoły funkcjonalności szkoły cyfrowej. Celem programu pilotażowego jest wypracowanie optymalnego modelu realizacji programu wieloletniego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji. Realizację takiego programu planuje się na lata 2013-2016. Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

 

Organizator:

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni o Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni

 

Data i miejsce:

Września, 21-22 lutego 2014 r.

 

Adresaci:

Profesorowie uczelni, kadra menadżerska wdrażająca nowoczesne rozwiązania służące przekazywaniu wiedzy uczniom, dyrektorzy, nauczyciele różnych przedmiotów z Wielkopolski oraz przedstawiciele samorządów.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.lepszaedukacja.pl/

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa