VII Kongres Prawa Oświatowego

alt

Pierwszy dzień kongresu poświęcony będzie głównie bieżącym problemom prawnym polskiej oświaty. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawią założenia nowej ustawy rekrutacyjnej do szkół i przedszkoli. Poruszymy też problematykę nowych zasad nadzoru pedagogicznego oraz organizacji egzaminów maturalnych od 2015 r., a także omówimy zmiany w Karcie Nauczyciela.

 

Zachęcamy również do wysłuchania ciekawego i praktycznego wykładu poświęconego strategiom oświatowym przyjętym w Polsce i Unii Europejskiej. Drugi dzień odbywać się będzie, jak co roku, w formule seminaryjnych zajęć do wyboru. W programie: • publiczne finansowanie oświaty niepublicznej (do udziału zachęcamy szczególnie przedstawicieli jst oraz podmioty prowadzące szkoły niepubliczne), • postępowanie skargowe w oświacie (zarówno w kontekście prawnym, jak i psychologiczno-komunikacyjnych metod zapobiegania skargom)
• postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły i placówki oświatowej.

 

Organizator:

Instytut Badań w Oświacie

 

Data i miejsce:

Warszawa, 12-13 grudnia 2013 r.

 

Adresaci:

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących, pracownicy nadzoru pedagogicznego.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.ibo.edu.pl/kpo2013/

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego