VI Powiatowy Konkurs Informatyczny w Szczecinku

alt

Tegoroczny konkurs jest szóstą edycją tego przedsięwzięcia. Celem konkursu jest popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród młodzieży oraz kreowanie młodych talentów w tej dziedzinie.

 

Konkurs będzie składał się z trzech etapów. Dla laureatów przewidziane zostały nagrody rzeczowe.

 

Organizator:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku

 

Data i miejsce:

Szczecinek, finał konkursu odbędzie się w I połowie kwietnia 2014 r.

 

Adresaci:

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.powiat.szczecinek.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa