Relacja ze spotkania dla animatorów zaangażowanych w program Nowa Rola Placówek Doskonalenia

W dniach 19 – 20 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie pt. „Nowa Rola Placówek Doskonalenia – seminarium”. Na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji do Warszawy przybyło ok. 60 dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli konsultantów z całej Polski biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia.


Celem spotkania było:

  • Zebranie informacji dotyczących przebiegu realizacji programu.
  • Wsparcie PDN w realizacji procesowego wspomagania szkół.
  • Wymiana doświadczeń
  • Promowanie działań służących podnoszeniu jakości pracy PDN.

Seminarium rozpoczęło wystąpienie wicedyrektora ORE – Pani Doroty Żyro. Następnie uczestnicy seminarium wysłuchali wykładu Pani Profesor Anny Izabeli Brzezińskiej zatytułowanego Integracja rozwoju osobistego i zawodowego jako warunek sukcesu zawodowego. Druga część seminarium, w formie pracy warsztatowej polegała na zebraniu doświadczeń nauczycieli- konsultantów biorących udział w programie. W grupach warsztatowych uczestnicy analizowali działania polegające na procesowym wspomaganiu szkół oraz wypracowali sposoby wsparcia osób realizujących te zadania.

Istotnym elementem pracy warsztatowej były także analizy działań służących zapewnianiu jakości pracy PDN i jakości wspomagania szkół i placówek.

W podsumowania konferencji Pani wicedyrektor ORE Dorota Żyro podkreśliła znaczenie takich spotkań, które dają możliwość wymiany doświadczeń, zebrania informacji oraz wypracowania nowych rozwiązań służących rozwojowi placówek doskonalenia nauczycieli.

Sporządziła: Hanna Chilmon
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa