II Ogólnopolski konkurs na niemieckojęzyczną i/lub anglojęzyczną prezentację

alt

Celem konkursu jest rozwijanie motywacji do poznawania języków obcych (a w szczególności języka niemieckiego i angielskiego); wdrażanie do nauki języka przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; popularyzowanie wiedzy dotyczącej zagadnień ogólnospołecznych, kulturowych i popularnonaukowych; doskonalenie umiejętności tworzenia wystąpień publicznych i argumentacji w języku obcym.

 

Organizator:

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu

 

Data i miejsce:

Wrocław, etap I – w okresie od 15 października 2013 r. do 28 lutego 2014 r. nadsyłanie prac konkursowych, etap II i finał konkursu -27 marca 2014 r.

 

Adresaci:

Uczniowie i nauczyciele języków obcych szkół ponadgimnazjalnych

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.lmkwloclawek.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa