Festiwal filmowy „Życie pod specjalnym nadzorem”

alt

Zaproszenie do udziału w festiwalu i imprezach towarzyszących kierujemy do placówek zajmujących się resocjalizacją, a więc młodzieżowych ośrodków wychowawczych, poprawczaków, zakładów karnych, a także osób indywidualnych, np. absolwentów tychże, a więc osób, których życie jest w jakiś sposób związane z resocjalizacją i które same odczuły, czym jest niedostosowanie i wykluczenie społeczne. Podczas „Twórczych Spotkań” odbędą się pokazy konkursowe, które obejmą dwie kategorie: film dokumentalny oraz reportaż.

 

Ponadto na terenie ośrodka odbędą się pokazy filmów, a także prezentacja dokonań poszczególnych grup młodzieżowych w zakresie szeroko rozumianej twórczości (drama, plastyka, muzyka itp.) . Dla uczestników przewidziane zostały nagrody jury oraz publiczności.

 

Organizator:

Młodzieżowych Ośrodek Wychowawczy w Herbach

 

Data i miejsce:

Herby, 20-21 czerwca 2014 roku

 

Adresaci:

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, zakłady karne, środowisko lokalne.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.festiwal.herby.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa