Poszukujemy ekspertów do prowadzenia zajęć warsztatowych na seminarium dla uczestników programu Nowa Rola Placówek Doskonalenia

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinan-sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.1, poszukuje chętnych do współpracy w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć na spotkaniu seminaryjnym dla animatorów i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie „Nowa Rola Placówek Doskonalenia”. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 listopada 2013 r.

 

Ofertę kierujemy do edukatorów i trenerów prowadzących zajęcia warsztatowe z kadrą kierowniczą systemu oświaty.
Usługa dotyczy tematów/obszarów:
 1. Proces wspomagania szkół z perspektywy placówek doskonalenia nauczycieli
 2. Rozwój zawodowy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli odpowiedzialnych za wspomaganie szkół i przedszkoli
 3. Model wspierania pracowników i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli w realizowaniu zadań związanych ze wspomaganiem pracy szkół i przedszkoli 
Odbiorcami usługi będą pracownicy i dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, biorący udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia.
Usługa polegać będzie na opracowaniu scenariusza (zgodnie z programem opracowanym przez Zamawiającego) i przeprowadzeniu zajęć (praca z grupą ok. 20-osobową w wymiarze 8 godzin x 45 minut).
 
Opis Wydarzenia:
Program Nowa Rola Placówek Doskonalenia realizowany jest w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Celem 2-dniowego seminarium, obejmującego w/w zajęcia będzie zebranie informacji dotyczących przebiegu realizacji programu, podsumowanie działań prowadzonych przez PDN na rzecz wspomagania pracy szkół oraz doskonalenie umiejętności pracowników PDN w wyżej wymienionych obszarach.
 
W trakcie spotkania uczestnicy pracować będą w 3 grupach liczących ok. po 20 osób.
Planowany termin spotkania: 19 – 20 listopada 2013 – Warszawa
 
Obowiązki osób zaangażowanych w realizację zadania obejmują:
 • opracowanie scenariusza do przeprowadzenia 8-godzin dydaktycznych zajęć z wykorzystaniem metod warsztatowych ( min. 4 strony tekstu)
 • współpraca z Zamawiającym podczas przygotowania scenariusza do prowadzenia zajęć,
 • prowadzenie zajęć – 8 godzin dydaktycznych z grupą ok. 20-osobową,
 • sprawozdanie z przebiegu seminarium na poziomie każdej z grup (min. 1 strona).
 
Do składania aplikacji zapraszamy edukatorów i trenerów prowadzących zajęcia dla pracowników systemu oświaty.
 
Niezbędne wymagania to:
 1. Wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie,
 2. Dodatkowe kwalifikacje: ukończone studia podyplomowe, kursy z zakresu edukacji dorosłych, kształcenia ustawicznego, ukończone kursy trenerskie.
 3. Doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu doskonalenia dla kadry kierowniczej oświaty.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych/ konsultacji grupowych z dorosłymi w obszarach:
  • Rozwój zawodowy nauczycieli
  • Procesowe wspomaganie szkół i przedszkoli
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza
Nabór trwa do 25 października 2013 r.
 
Spośród nadesłanych aplikacji wybierzemy osoby, które wskażą najniższą cenę za wykonanie usługi (3 osoby prowadzące, po jednej osobie do każdej z grup). Z każdą z osób zostanie podpisana odrębna umowa.
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Eksperta w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO (realizowanych np. w ramach PO KL) nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.
 
W przypadku pojawienia się pytań zapraszam do kontaktu z Pauliną Mikucką: paulina.mikucka@ore.edu.pl, tel. 22/345-37-80
 

 

Ostatnia aktualizacja: