Uzyskiwanie uprawnień na platformie

Przedstawiamy informację o tym, jak założyć sieci współpracy i samokształcenia oraz roczne plany wspomagania.

 

 

Jak założyć sieć współpracy i samokształcenia…

… w ramach projektu powiatowego?
  
… w ramach wspomagania organizowanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną?
  
… w ramach wspomagania organizowanego przez bibliotekę pedagogiczną?
  
… w ramach działań placówki doskonalenia nauczycieli?
  


Jak zaplanować wspomaganie szkoły (RPW)…

… w ramach projektu powiatowego?
… w ramach wspomagania organizowanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną?
… w ramach wspomagania organizowanego przez bibliotekę pedagogiczną?
… w ramach działań placówki doskonalenia nauczycieli?

 

 

Oprac. Łukasz Kluz

 

Ostatnia aktualizacja: