Rola dyrektora we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole i placówce

W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano następujące formy doskonalenia

  • Rozwój zawodowy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli
    Cel: doskonalenie kompetencji zarządczych i psychospołecznych dyrektorów placówek doskonalenia.Kontakt:

Bogusława Kalinowska
tel. 22 570 83 25
e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

  • Rozwój zawodowy dyrektora biblioteki pedagogicznej
    Cel: doskonalenie kompetencji zarządczych i psychospołecznych dyrektorów bibliotek pedagogicznych.

Termin i miejsce szkolenia: 7–9 maja 2018 r., Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

Kontakt:
Katarzyna Koletyńska
tel. 22 540 83 47
e-mail: katarzyna.koletynska@ore.edu.pl

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji