Zapraszamy do udziału w konferencji inaugurującej działania powiatów na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół – 5 września 2013 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji inaugurującej projekty pilotażowe realizowane przez powiaty na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół. W czasie konferencji prezentowane będą działania realizowane przez powiaty, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach konkursu 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Konferencja odbędzie się w dniu 5 września 2013 r. w Warszawie.

 

W roku szkolnym 2012/2013 pierwszych dziewięć powiatów rozpoczęło realizację zadań wynikających z kompleksowego wspomagania szkół. Kolejne projekty wdrożeniowe w ponad 130 powiatach rozpoczną się we wrześniu 2013 r. Łącznie 5 000 placówek objętych zostanie kompleksowym wspomaganiem w ramach realizowanych projektów. Ze szkołami i przedszkolami współpracować będą szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE), którzy wspierać będą dyrektora i radę pedagogiczną w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania. Jednocześnie dyrektorzy i nauczyciele będą uczestniczyć w pracach sieci współpracy i samokształcenia.

Organizowana we wrześniu konferencja ma formułę otwartą – zapraszamy osoby zaangażowane w realizację projektów powiatowych, jak również wszystkich zainteresowanych pilotażem nowego systemu doskonalenia nauczycieli.

Celem konferencji jest:

  1. Przedstawienie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół,
  2. Prezentacja celów pilotażu i działań prowadzonych na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli w powiatach,
  3. Prezentacja dobrych praktyk wypracowanych w projektach powiatowych wdrażanych od stycznia 2013 r.,
  4. Przeprowadzenie debaty pt. „Wyzwania nowego systemu wspomagania pracy szkół”.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne


Jednocześnie informujemy, że dzień przez konferencją, czyli 4 września, zorganizowane zostanie spotkanie konsultacyjne dla koordynatorów projektów z powiatów będących beneficjentami Konkursu 3.5. Celem spotkania jest prezentacja i omówienie działań prowadzonych w powiatach, wymiana doświadczeń, opracowywanie strategii działania. W czasie spotkania przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej II stopnia udzielą wskazówek, jak właściwie realizować projekty, zgodnie z zasadami konkursu i Systemem realizacji PO KL. W spotkaniu konsultacyjnym może wziąć udział wyłącznie koordynator projektu – po jednej osobie z każdego powiatu. Dla koordynatorów projektów biorących udział w spotkaniu konsultacyjnym, które rozpoczyna się 4 września a kończy się 5 września tuż przed konferencją inauguracyjną, zapewniamy nocleg. Informujemy, że spotkanie konsultacyjne i konferencja odbędą się w tym samym miejscu.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji lub/i spotkaniu konsultacyjnym bardzo prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych.

Oprac. Marianna Hajdukiewicz

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa