„Warsztaty edukacyjne dla pracowników/pracowniczek poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego”

Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy na temat odmienności kulturowej oraz położenia społecznego Romów w Polsce wśród pracowników/pracowniczek poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: małopolskiego, śląskiego oraz opolskiego.

Ważnym aspektem warsztatów będzie zwrócenie uwagi na potrzebę zastosowania alternatywnych narzędzi w procesie diagnostycznym dzieci odmiennych kulturowo z szczególnym uwzględnieniem Romów. Ponadto podczas warsztatów uczestnicy otrzymają dostęp do wiedzy niezbędnej do wspierania rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczącej dalszej edukacji ich dzieci.

Organizator:

Fundacja Dialog-Pheniben


Data i miejsce:

1 czerwca 2013 r. – 31 grudnia 2013 r., województwa małopolskie, śląskie, opolskie


Adresaci:

Pracownicy/pracowniczki poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: