Które decyzje oświatowe JST determinują jakość pracy szkół? – sprawozdanie ze spotkania

Na te i inne pytania odpowiedzi poszukiwali samorządowcy uczestniczący w dniach 13-14 czerwca 2013r., w Warszawie w spotkaniu pt. „Od zarządzania strategicznego do podnoszenia jakości pracy szkoły”. Celem spotkania było omówienie roli i zadań samorządu terytorialnego w tworzeniu lokalnej polityki oświatowej w kontekście zmian wprowadzanych do systemu oświaty. W czasie spotkania zaprezentowane zostały, realizowane obecnie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, projekty systemowe wspierające te zmiany. 

 

Spotkanie rozpoczęła przedstawicielka Urzędu Miasta i Gminy Wołomin, ekspertka w projekcie p. Liliana Zientecka wykładem Rola samorządu w kreowaniu lokalnej polityki oświatowej. Prelegentka w kontekście zmian historycznych oraz poprzez analizę dokumentów strategicznych, omówiła zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazała obszary ich szczególnej odpowiedzialności za poziom lokalnej edukacji. Wystąpienie zakończyło sformułowanie bieżących rekomendacji dla samorządowców, tj.:
– monitorowanie rozwoju lokalnej edukacji z wykorzystaniem dostępnych wskaźników,
– opracowanie strategii rozwoju swojej JST powiązanej z celami strategicznymi rozwoju kraju,
– zapewnienie spójności działań lokalnych ze strategicznymi działaniami kraju poprzez wdrożenie budżetu zadaniowego,
– skoordynowanie kontroli zarządczej z celami strategicznymi i budżetem zadaniowym.

Po wykładzie, samorządowcy, podzieleni na grupy uczestniczyli w czterech warsztatach, w ramach których mieli okazję zapoznać się z bieżącymi pracami realizowanymi w projektach systemowych oraz razem z ekspertami prowadzącymi warsztaty poszukiwali odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jak praktycznie wykorzystywać wskaźniki oświatowe do kreowania lokalnej polityki oświatowej?
  2. Jak korzystać z raportu z ewaluacji zewnętrznej w polityce oświatowej?
  3. Jak organizować pracę szkoły zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami organu prowadzącego?
  4. Jak wspomagać pracę szkoły zgodnie z potrzebami samej szkoły, lokalną polityką oświatową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa?
  5. Jak organizować doskonalenie nauczycieli, które wspiera ucznia i szkołę?

Dyskusje warsztatowe sprzyjały wymianie doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk samorządowych, zadawaniu ekspertom pytań dotyczących systemowych zmian w oświacie.

 

Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wszystkich typów, w której udział wzięli: Adam Krawiec (Urząd Wojewódzki w Gdańsku), Bogusław Waksmundzki (Starostwo Powiatowe w Nowym Targu), Dorota Szpura (Urząd Gminy w Sarnakach), Liliana Zientecka (Urzędu Miasta i Gminy Wołomin) oraz Magdalena Kisielewska (reprezentująca Miasto Szczecin).

Dyskusja panelowa toczyła się wokół następujących zagadnień:

  • Czy decentralizacja polskiej oświaty to proces zakończony? Czy obecne proporcje kompetencji państwa i samorządu w realizacji zadań oświatowych są właściwe?
  • Czy samorząd powinien kreować politykę oświatową – a może wystarczy by sprawnie wykonywał bieżące zadania oświatowe i dbał o efektywność wydatków?
  • W jakim stopniu jakość pracy szkoły zależy od modelu zarządzania oświatą w JST? Które kompetencje oświatowe JST w istotny sposób determinują jakość pracy szkoły?
  • Czy polska oświata samorządowa w czasie minionych 20 lat transformacji systemu oświaty dopracowała się dobrych modeli zarządzania oświatą?

W spotkaniu uczestniczyło 100 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wszystkich typów.

Oprac.: Dorota Jastrzębska 

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa