Lista szkół w woj. małopolskim

 

 placówka  dyrektor
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach  Łukasz Skalny
Szkoła Podstawowa i. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach  Jolanta Żbik
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Paczółtowicach  Teresa Mikołajska
Szkoła Podstawowa w Filipowicach im. St. Wyspiańskiego  Barbara Łabuzek
Szkoła im Bł. Siostry Borzęckiej, ul Malborska 98,
30-624 Kraków
 
Niepubliczne przedszkole Krasnal, ul. Gwarna 2a,
ul. Domagały 59, Kraków
 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach,
32-095 Iwanowice Włościańskie 98
 
Zespół Szkół NR 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach,
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 38-300 Gorlice
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego