Lista Ekspertów z woj. warmińsko-mazurskiego

Jacek Rutkowski
Jacek Rutkowski
Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z Filią w Olecku
 
 
kontakt:

e-mail: jacekrutkowski@tlen.pl
tel. 503 088 189

Nauczyciel historii i wos w Zespole Szkół nr 1 w Ełku; nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku; trener Fundacji Helsińskiej; Współpraca z Fundacją Edukacja dla Demokracji- projekt ,,Demokracja w szkole''; projekt ,,Młodzież w urzędzie'' szkolenia dla samorządów uczniowskich. zainteresowania zawodowe: historia, prawa człowieka, wielokulturowość, samorządność uczniowska, antydyskryminacja.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa