Lista Ekspertów z woj. lubuskiego

Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
 
 
 
kontakt:

e-mail: dorota.dabrowska@womgorz.edu.pl

Konsultant WOM, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie ,mentor, coach, wojewódzki ekspert przedmiotowy w zakresie historii i edukacji obywatelskiej, współautor Krajowego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów CODN/ORE Warszawa, autorka Przewodnika dla nauczyciela – Historia wyd. Operon, autorka i realizatorka programów szkoleń dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym, samorządu uczniowskiego, edukacji filmowej, wielokulturowej, ,międzykulturowej i regionalnej. W pracy staram się kierować zasadą ks. Janusza Tarnowskiego” „Jeśli chcesz nauczyć Jasia matematyki, to musisz znać matematykę i Jasia”

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa