Konferencja Edukacyjna „EduInkubator 2013 – nowoczesne technologie w edukacji przyrodniczej”

alt

EduInkubator to impreza edukacyjna, gromadząca nauczycieli, studentów oraz reprezentantów różnorakich instytucji, w których polu zainteresowań pozostaje problematyka edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

 

Udział w Konferencji pozwoli poznać sposoby wykorzystania nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w różnych formach pracy z uczniem. Uczestnicy otrzymają możliwość zapoznania się z praktycznymi przykładami zastosowania nowoczesnych technologii prezentowanych zarówno przez prelegentów z Polski jak i innych krajów europejskich. Ponadto dowiedzą się, jak wspierać rozwijanie wśród uczniów umiejętności przestrzenne, niezbędne do świadomego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim oraz wspierających odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Otwarta formuła imprezy, pozwoli uczestnikom na swobodny wybór pomiędzy licznymi ciekawymi i inspirującymi wydarzeniami (wykłady, warsztaty, wystawy). 

 

Organizator:

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID – Warszawa


Data i miejsce:

Warszawa, 18 października 2013 r.

Adresaci:

Czynni nauczyciele, studenci uczelni pedagogicznych oraz specjalności nauczycielskich, osoby odpowiedzialne za doskonalenie pracy nauczycieli jak i przedstawiciele instytucji oświatowych, kuratoriów oświaty, reprezentanci jednostek samorządowych odpowiedzialni za oświatę.

 

Strona internetowa wydarzenia:  http://eduinkubator.gridw.pl

Ostatnia aktualizacja: