Znak Jakości Interkl@sa 2013

Znak Jakości Interkl@sa to ogólnopolska inicjatywa, której głównym celem jest promowanie szkół przygotowujących uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej.

Przyznanie Godła Znak Jakości Interkl@sa potwierdza, że szkoła stała się ośrodkiem wdrażania idei społeczeństwa opartego na wiedzy. Finałowi konkursu Znak Jakości Interkl@sa 2013. towarzyszyć będzie konferencja edukacyjna „E-edukacja w Polsce 2013”, w ramach której odbędzie się debata, prelekcje oraz liczne warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu.
 

Organizator:
Fundacja – Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
Strona internetowa wydarzenia:

Ostatnia aktualizacja: