Konferencja “Innowacyjne Oddziaływanie Resocjalizacyjne drogowskazem życiowym dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie”

Konferencja ma na celu przedstawienie wyników testowania i ewaluacji oraz zapoznania z nimi wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką i resocjalizacją nieletnich nieprzystosowanych społecznie. Upowszechnienie powyższych informacji ma dużą rangę społeczną z uwagi na potrzebę stosowania bardziej skutecznych form pracy z dorastającymi jednostkami wykazującymi zaburzone zachowania.

 

Organizator:

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim


Data i miejsce:

Konferencja odbędzie się 4 czerwca 2013 r. w Hotelu Kongresowym w Kielcach


Adresaci:

Udział w konferencji wezmą pracownicy placówek resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych z terenu całej Polski, pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Sprawiedliwości, pedagodzy szkolni ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pracownicy socjalni.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa