Konferencja „Dyrektor XXI wieku – mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność”

Konferencja Dyrektor XXI wieku to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania społeczności Dyrektorów, którzy postrzegają siebie, jako managerów innowacyjnych szkół, a w swoich placówkach wykorzystują dzienniki elektroniczne nie tylko do dokumentowania przebiegu nauczania czy podnoszenia jakości kształcenia, ale również, jako profesjonalne narzędzia wspierające Dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową.

 

Organizator:

Librus Sp. z o.o.


Data i miejsce:

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2013 roku w centrum konferencyjnym w Mszczonowie
 

Adresaci:

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół, które dokumentują przebieg nauczania z wykorzystaniem dzienników elektronicznych
 

Strona internetowa wydarzenia:

www.nowoczesny-dyrektor.pl
 

Ostatnia aktualizacja: