Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Działanie 3.5 POKL – praktyczne przykłady na X Ogólnopolskim Forum Dyrektorów w Kielcach – ZAPROSZENIE

Zapraszamy przedstawicieli Powiatów, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz Szkolnych Organizatorów i Animatorów Rozwoju Edukacji na X Ogólnopolskie Forum Dyrektorów, organizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pod Honorowym Patronatem ORE, dnia 20 marca 2013 r. (środa) w Kielcach. W ramach Forum odbędzie się seminarium na temat: Nowy model doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym, ogólnodostępnym wspomaganiu przedszkoli, szkół i placówek – przykłady dobrych praktyk.

 

Seminarium poprowadzą przedstawiciele j.s.t., które otrzymały dofinansowanie w konkursie nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół: Walentyna Troc, koordynator merytoryczny Projektu w Starostwie Powiatowym w Hajnówce (woj. podlaskie), dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce; Małgorzata Budzik, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, Starostwo Powiatowe w Brzesku (woj. małopolskie); Maciej Listowski, wicedyrektor oraz Ewa Frołow, doradca metodyczny Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, Miasto Łomża.

 

Gośćmi Specjalnymi seminarium będą: Anna Marciniak, kierownik Zespołu Kontraktowania, Instytucja Pośrednicząca II Stopnia Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Dorota Czerwonka, specjalista ds. merytorycznych projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Harmonogram X Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów oraz rekrutacja na stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 Instrukcja rejestracji

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego