Edukacja ekonomiczna poprzez komiksy, animacje i specjalnie do nich opracowane scenariusze (etap drugi projektu)

Celem całego projektu jest upowszechnienie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków, a w szczególności wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pokazanie, że każdy z nas ma na co dzień do czynienia z gospodarką, której mechanizmy powinien rozumieć. 

 

Pierwszy – konkursowy – etap projektu zaowocował stworzeniem atrakcyjnych i przystępnych materiałów edukacyjnych, wzbogaconych o scenariusze lekcji opracowane przez metodyków. Podczas drugiego etapu projektu powstałe antologie z komiksami oraz płyty CD z animacjami, komisami i scenariuszami lekcji trafią do około 1000 nauczycieli „Wiedzy o społeczeństwie” i „Podstaw przedsiębiorczości” w całej Polsce, którzy przy ich pomocy poprowadzą lekcje w swoich szkołach.

 

Organizator:

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR


Data i miejsce:

Drugi etap projektu realizowany będzie od kwietnia do września 2013 roku


Adresaci:

Adresatami projektu są uczniowie oraz nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Ostatnia aktualizacja: