Informacja o projekcie na VII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli

Informujemy, że podczas VII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli, która odbędzie się 27 lutego 2013 r. w Warszawie przedstawiony zostanie nowy system wspierania przedszkoli zgodny z założeniami wypracowanymi w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Więcej informacji na temat tego wystąpienia można uzyskać na stronie www.DyrektorSzkoly.pl/ekdp

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa